Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ»)

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ»), έχει σκοπό να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στην κυριότητά της από το Ελληνικό Δημόσιο. Η μεταβίβαση της ΕΤΑΔ στην ΕΕΣΥΠ, με την ταυτόχρονη μεταβίβαση προς την ΕΤΑΔ της κυριότητας ενός σημαντικού αριθμού ακινήτων του δημοσίου πάνω στα οποία κατά το παρελθόν η εταιρεία ασκούσε διαχείριση, αναβαθμίζει αλλά και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΕΤΑΔ αριθμεί σήμερα περισσότερους από 71.500 τίτλους ακινήτων σε όλη την ελληνική επικράτεια και διακρίνεται σε ακίνητα που περιήλθαν στην κυριότητα της ΕΤΑΔ κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον ΕΟΤ, τα Ολυμπιακά Ακίνητα και ακίνητα από το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, η πλήρης κυριότητα, η νομή και η κατοχή του συνόλου των μετοχών της ΕΤΑΔ μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 196 ν. 4389/2016, συστήνεται ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων και της ΕΕΣΥΠ, μέσω των θυγατρικών της ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ, για την αναζήτηση και τον εντοπισμό ακινήτων, τα οποία θα μεταβιβάζονται περαιτέρω στην ΕΤΑΔ. Ως στόχος της ομάδας εργασίας τίθεται η αναζήτηση και ο εντοπισμός ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση, στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 20 του ν. 3965/2011 (Α’ 113)