Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

'Οργανα

Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο, και το Διοικητικό Συμβούλιο.