Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

A. Εισαγωγικό Σημείωμα για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ως μοναδικού μετόχου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου  

H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (εφεξής «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4389/2016 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ