Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης στο Δ.Σ. της «ΕΔΗΣ»

Ι. Εισαγωγή -  Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ως μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ («ΕΔΗΣ») σύμφωνα με το Νόμο 4389/2016  

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (εφεξής «ΕΕΣΥΠ» ή «η Εταιρεία») είναι μία εταιρεία συμμετοχών που διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A’94) (εφεξής ο «Νόμος») και συμπληρωματικά από τις  διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920...

 

Τελευταία Ενημέρωση:  «Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017, ώρα 17:00.»
 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Εκτελεστικών και Μη Eκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ («ΕΔΗΣ»)