Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης

Τελευταία Ενημέρωση:  «Η προθεσμία Υποβολής Προσφορών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, ώρα 17:00.»
 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης

Παράρτημα Α - Απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης

Παράρτημα Β - Απόδειξη αντασφαλιστικής κάλυψης