Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»)

Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου που του έχει ανατεθεί και προωθεί την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα, και πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αξιοποίησης (ΕΠΑ) που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ.  Σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ είναι η μεγιστοποίηση της αξίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης σε υποδομές, επιχειρήσεις, ακίνητα και άλλους κλάδους της οικονομίας και η προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, επιτυγχάνοντας παράλληλα μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική οικονομία. 

Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, η πλήρης κυριότητα, η νομή και το σύνολο των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος. Η διάρκεια ζωής του ΤΑΙΠΕΔ  παρατάθηκε έως την 1η Ιουλίου 2020 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.