Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Η σύσταση της ΕΕΣΥΠ ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2017 με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του νόμου 4389, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και συστάθηκε για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό. Ειδικότερα, η ΕΕΣΥΠ διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου: (α) να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της Ελλάδας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και (β) να συμβάλλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου

Η σύσταση της ΕΕΣΥΠ ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2017 με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του νόμου 4389, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και συστάθηκε για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ΕΕΣΥΠ Α.Ε. σχετικά με συμμετοχές σε Δημόσιες Επιχειρήσεις

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δυνάμει του άρθρου 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (εφεξής η «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ΕΕΣΥΠ σχετικά με την ΕΔΗΣ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Δυνάμει του άρθρου 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94):

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (εφεξής η «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης στο Δ.Σ. της «ΕΔΗΣ»

Ι. Εισαγωγή - Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ως μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ («ΕΔΗΣ») σύμφωνα με το Νόμο 4389/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

A. Εισαγωγικό Σημείωμα για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ως μοναδικού μετόχου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης

1. Εισαγωγή
A. Σύμφωνα με το Άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A’94):
1. Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας («ΕΕΣΥΠ» ή «Εταιρεία») καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 25.10.2016...

Πρόσκληση για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση και βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην  Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.  για την αξιοποίηση και βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων σχετικά με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και τους στόχους του Ν. 4389/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (‘’ΤΑΙΠΕΔ’’)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σελίδες